LETS - BuďSob - Vítejte

GMEJLy:

Kdo ještě zde v LETS nebo v registraci na odběr článků na budsob.cz používáte email od gůgl, prosíme, změňte si jej na jiný! Velká část zpráv na @gmail.com není doručována (to platí obecně, nejen odtud). G je hodnotí jako nebezpečné a argumentuje ochranou uživatelů... Ať si o tom myslí kdo chce, co chce, ale s Gmailem v LETS udržitelně fungovat nejde (zkušenosti z praxe). Trvá to již delší čas a stupňuje se: https://1url.cz/@konec-gmailu Pokud jste např. zde chtěli změnit heslo a zároveň máte gmejl, jste v patové situaci, naštěstí ještě můžete napsat na budsob@budsob.cz a pokud již máte jiný funkční email, můžeme je zaměnit.

Když už se dospěje ke změně, své nové/jiné/lepší emaily určitě nepřesměrovávejte na gmail! Chcete-li udržet poštu co nejfunkčnejší, dělejte to jedině obráceně, tzn. co přijde na gmail směrujte na vaše nové/jiné/lepší emailové adresy a k odesílání pošty použijte rovněž svoji novou/jinou/lepší adresu.

Není odezva na vaše poptávky či nabídky? Možností je více:
- o nabídku není zájem, zkuste svou nabídku lépe popsat / promyslet její hodnotu / mrkněte do poptávek / zapracujte na své prezentaci - např. osobní návštěvou společných akcí
- poptávané nikdo nenabídl, nejdříve určitě projděte nabídky, často tam partner ke směně již čeká
- příliš dlouhý název poptávky/nabídky, náš LETS zvládne bez potíže do 50 znaků, na delší nejde reagovat
- nebo používáte gmail, viz problém v odstavci výše a nezbývá, než použít jinou adresu - ideálně nějakou mimo technologické giganty

Systém slouží k provozu systému LETS pro skupinu www.budsob.cz.
Bližší informace zde http://cs.wikipedia.org/wiki/LETS
Jedná se nefinační výměnu mezi členy.
Cílem je vybudovat komunitu, jejíž členové se učí darování a přijímání.

Pro bližší informace napište na budsob@budsob.cz

Partnerské LETS systémy:
- RozLEŤSe (https://www.rozletse.cz/)
- PRALETS (https://pralets.cz/cyclos/do/login#qa)
- LETS Vysočina (https://lets-vysocina.cz/)

PRAVIDLA:
- Členství je na pozvání. Po registraci na hlavních stránkách www.budsob.cz lze o členství požádat na adrese budsob@budsob.cz
- Každý člen má povinnost mít průběžně alespoň:

3 potřeby / poptávky (mystele i na své "každodenní" potřeby) a 1 nabídku vlastní produkce (výrobky, produkty nebo služby)

- Výměna probíhá za zkušenostní body (jednotka SOB).
- Činnost v LETS je svobodná a dobrovolná. Uzavření každého obchodu/dohody je vyjádřením Vaší svobodné vůle
- BuďSobí LETS je spravován za příspěvek ve výši 200 Sobů / rok od každého člena
- Lidé, kteří jsou v systému méně než 12 měsíců jsou od provozního příspěvku osvobozeni
- Na dohodu, která se Vám nezdá, nepřistupujte.
- Každý vidí stav účtu ostatních členů skupiny.
- Úroky se neúčtují ani na pozitivní ani na negativní zůstatky.
- Snažte se udržovat svůj účet vyrovnaný, tj. blízký nule.
- Součet všech účtů v systému je neustále roven nule. Uzavření transakce znamená, že
z účtu jedné strany se Soby odečtou a na účet druhé strany stejný počet Sobů přibude.
- Pokud se rozhodnu nějakou činnost nebo zboží darovat, pak je počet Sobů nula.
- Všichni členové mají povinnost chovat se v zájmu BuďSobu, chovat se odpovědně a slušně, uvádět pravdivé informace v diskuzích, případně při psaní článků či inzerátů, za které zodpovídá vždy jejich autor.

V čem spočívá kouzlo LETS?
- můžete dělat cokoli, na co stačí Vaše fantazie a schopnosti
- umožňuje spolupracovat lidem, kteří by se jinak těžko potkali
- podporuje spolupráci a činorodost lidí v místě jejich působnosti
- vrací obchodům lidský rozměr, práce a zboží putuje přímo od člověka k člověku
- předpokládá a posiluje vzájemnou důvěru
- skýtá prostor pro spolupráci namísto konkurenčního myšlení
- umožňuje dělat to, na co byste jinak neměli čas, peníze nebo pomyšlení
- radost a potěšení z vykonané práce zůstávají na místě, kde vznikly

Soby a koruny
Virtuální LETS měna (u nás Sob) je doplňkem korunové měny, nikoli její náhradou.
Zvláštnosti virtuální měny:
- jediným smyslem existence Sobů je zprostředkování směny
- Soby vzniknou jen tehdy, pokud jsou potřeba k ohodnocení proběhlého obchodu a vždy jich je tolik, kolik je právě třeba
- na Soba z LETS si nemůžete sáhnout, ale můžete si být jisti, že kryje hodnotu skutečně odvedené práce nebo vyměněného zboží
- není zatížena úrokem

LETS a daně
Každý člen je sám zodpovědný za případné zdaňování činnosti zprostředkované pomocí LETS. Pokud v LETS nabízíte výrobky a služby, které jsou zároveň předmětem Vaší podnikatelské činnosti, vztahují se na ně daňové a jiné povinnosti stejně jako v běžné měně.
Pokud nemáte živnost a Vaše příjmy z LETS spolu s dalšími příjmy v běžné měně přesáhnou 30 000 Kč za rok, měli byste je uvést v přiznáni k dani z příjmu.
Podrobněji zde http://spravni.juristic.cz/549390/clanek/spravni2.html a v zákonu o dani z příjmu (http://www.jakpodnikat.cz/prilezitostna-cinnost.php).
(Další právní rozbory, které se opírají ještě o starší znění zákona (dnes je limit pro příležitonstnou činnost 30 000 Kč), jsou zde http://lets.ecn.cz/danevcr.htm a zde http://lets.ecn.cz/danzprijmu.htm)

Účet v mínusu (pro ty, kteří se nechtějí zadlužit)
Neznamená dluh jako u běžné banky. Vyjadřuje to, kolika soby jsem ohodnotil(a) práci, kterou pro mě někdo udělal. Tím, že přicházím o Soby, pomáhám někomu jinému je získat. V systému LETS je to běžným a nevyhnutelným jevem.

Inspirováno mj. stránkami
http://lets.ecn.cz
www.stroudlets.bravepages.com
www.rozletse.cz/index.php/o-lets-obecne

Cookies
Tento web využívá pro analýzu návštěvnosti a pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Odpovědnost
- Provozovatel systému nenese zodpovědnost za obsah, který zveřejní uživatelé sytému LETS.
Každý člen je zodpovědný za své příspěvky a je povinen se chovat v souladu s dobrými mravy a platnými zákony.
- Zveřejněním inzerátu nebo dalších textů, obrazů a jiných dat na Server dává Uživatel Provozovateli souhlas s jejich dalším užíváním, a to bez nároku na odměnu za takové užívání.
- Uživatel je oprávněn provést změny ve svém inzerátu či jej odstranit.
- Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s inzercí na Serveru a jejím obsahem. Provozovatel neodpovídá za to, že údaje obsažené v inzerátech jsou pravdivé a že Uživatelé dodrží závazky, které vůči ostatním Uživatelům učiní. Činnost Provozovatele je omezena výhradně na poskytnutí prostoru k inzerci.
- Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních i jiných dat Uživatele uvedených v inzerátu, transakci či kdekoliv jinde v systému, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.
- Provozovatel neodpovídá za protiprávní obsah Serveru včetně inzerce Uživatelů a odkazů na třetí stránky.
- Placení daní z obchodů a činností uskutečněných skrze LETS je povinností držitelů účtů (v souladu s platnými právními předpisy). Provozovatel nemá povinnost daně vybírat nebo daňové úřady o účtech informovat.
- Provozovatel neručí za kvalitu, stav a hodnotu věcí a služeb, které jsou v LETS vyměňovány.
- Využití a účast v systému je dobrovolná a na vlastní riziko, provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek lets.budsob.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek lets.budsob.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek lets.budsob.cz. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě nabídek, poptávek či jinak uvedeny na internetových stránkách lets.budsob.cz.

Pravidla pro vkládání inzerátů
Zakazují se inzeráty
a) jejíž výkon je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy,
b) k jejichž nabídce není Uživatel oprávněn.
c) jejichž obsah nesouvisí s LETS, nebo jde o inzerci v jiné než virtuální měně (SOB).
Provozovatel za zveřejnění takových inzerátů neodpovídá, je však oprávněn je kdykoli smazat, případně postupovat podle článku "Zrušení účtu" těchto Pravidel.

- Každý inzerát musí být uživatelem zařazen do správné kategorie. Neobsahují-li inzeráty zveřejněné Uživateli na Serveru pouze relevantní informace, jsou-li nesrozumitelné, matoucí, porušují-li právní předpisy či dobré mravy nebo jsou-li dány jiné důvody, pro které nelze od Provozovatele očekávat, aby zveřejnění inzerátů strpěl, je Provozovatel oprávněn provést v takovém inzerátu úpravy, převést jej do jiné kategorie nebo jej smazat, případně postupovat podle článku "Zrušení účtu" těchto Pravidel.

Zrušení účtu
- Uživateli, který porušuje tyto Pravidla, a to zejména zveřejňováním nevhodných inzerátů, či opakovaným a neoprávněným nepotvrzováním transakcí (zejména členských příspěvků), který zatěžuje ostatní uživatele spamem, který se chová neslušně, vulgárně či agresivně a to zejména vůči jiným uživatelům serveru, který opakovaně a dlouhodobě nereaguje na e-maily jemu odeslané, který si zřizuje více uživatelských účtů nebo který jinak porušuje dobré mravy na internetu, může Provozovatel kdykoli bez náhrady zablokovat jeho uživatelský účet či účty a tím mu zamezit v přístupu na Server.

Osobní údaje
- Uživatel na Serveru zveřejní kontaktní údaje, na základě kterých může být kontaktován ostatními Uživateli (e-mail, apod.). Uživatel je oprávněn uvádět pouze své platné kontaktní údaje a nesmí vytvářet klamný dojem o své identitě. V případě podezření na porušení tohoto článku je Provozovatel oprávněn takové údaje smazat. Za zneužití kontaktních údajů třetími osobami Provozovatel neodpovídá.
- Mailové adresy v naší databázi nevyužíváme k žádnému dalšímu účelu (marketingovému vyhodnocování, kampaním atd.) ani je neposkytujeme žádné třetí osobě či subjektu.
- Na mailové adresy posíláme pravidelně 1 za měsíc newsletter, ze kterého je možné se odhlásit. Dále se na e-mailové adresy automaticky odesílají notifikace o nových článcích ze stránek budsob.cz, ze kterých je možné se odhlásit.

Nikdy nezadávejte své osobní či citlivé údaje jinam než do určených polí (např. nikdy nezadávejte své osobní či citlivé údaje do obsahu článků, textů, nabídek, poptávek apod.), v opačném případě by mohlo dojít k jejich odcizení.

Detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde.

Komunikace
Na základě uvedených osobních údajů uživatel souhlasí, že může být kontaktován:
- ostatními uživateli registrovanými na tomto serveru (z důvodu reakce na nabídky, poptávky, či za jakýmkoliv jiným účelem), tento druh komunikace nelze z technických důvodů zrušit, pokud s ním nesouhlasíte, neprodleně kontaktujte podporu a žádejte zrušení účtu. Zároveň souhlasíte s tím, že Váš e-mail bude zveřejněn pro ostatní uživatele systému, aby byla tato komunikace umožněna
- automatickými notifikacemi na základě činnosti jiných uživatelů registrovaných na tomto serveru (z důvodu vložení platby či pohledávky vůči uživateli), tento druh komunikace nelze z technických důvodů zrušit, pokud s ním nesouhlasíte, neprodleně kontaktujte podporu a žádejte zrušení účtu.
- newsletterem, který je pravidelně cca 1x za měsíc odesílán všem členům LET systému za účelem připomenutí novinek, z newsletteru se lze kdykoliv odhlásit, aniž by to mělo vliv na celkovou funkci služeb
- provozovatelem systému z důvodu nutných informací technického či organizačního rázu, tento druh komunikace nelze z technických důvodů zrušit, pokud s ním nesouhlasíte, neprodleně kontaktujte podporu a žádejte zrušení účtu
- Sobařovými průvodci z důvodu nutných informací technického či organizačního rázu, tento druh komunikace nelze z technických důvodů zrušit, pokud s ním nesouhlasíte, neprodleně kontaktujte podporu a žádejte zrušení účtu.

Změna pravidel
Provozovatel je oprávněn podle potřeby optimalizovat obsah Serveru. Promítne-li se však taková optimalizace na obsahu těchto Pravidel, budou tyto Pravidla bez zbytečného odkladu aktualizovány. Aktualizace Pravidel nabývá vůči Uživateli účinnosti touto změnou.

Česky